Bài 11: Biểu diễn ren

Toby Phạm

Câu 1: Các khối đa diện được hình thành như thế nào? Các khối tròn xoay đã học được hình thành như thế nào?

Câu 2: Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp khác nhau cơ bản ở nôi dung nào? Vì sao

Câu 3: Trên bản vẽ, Ren trong (Ren lỗ) được theo quy ước như thế nào? Ren ngoài (Ren trục) được vẽ theo quy ước như thế nào?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN