Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Thanh Thanh Nguyễn Thị

Oxit cao nhất của 1 nguyên tố chứa 72,73% oxit còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75% nguyên tố đó . Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hidro


Các câu hỏi tương tự
Loading...