Bài 12: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình ren

Trần Thị Vân Anh

1/ hình hộp chữ nhật đc bao bởi các hình

2/ khối đa diện đc bao bởi các hình

3/ hình nón, hình trụ, hình cầu đc tạo thành như thế nào ?

4/ nêu trình tự đọc và nội dung bản vẽ chi tiết

5/ nêu trình tự đọc và nội dung bản vẽ lắp

6/ nêu các mệnh đề của ren

7/ vẽ hình chiếu vật thể ( trang 21 / SGK )

CẦN GẤP Ạ, MONG MN GIÚP VỚI


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN