Violympic toán 9

Đõ Phương Thảo

CM : \(\sqrt[3]{\frac{a^3+b^3}{2}}\)\(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 2 tháng 11 2020 lúc 17:39

BĐT sai

Phản ví dụ: \(a=b=-1\) thì \(\sqrt[3]{\frac{a^3+b^3}{2}}=-1\)

Trong khi đó \(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}=1>-1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN