Bài 5 : Công xã Pari 1871

Quỳnh Anh

Tuy công xã Paris tồn tại được 72 ngày nhưng để lại cho thế giới nhiều bài học kinh nghiệm. Cách mạng Việt Nam vận dụng những bài học đó như thế nào ?

yup minh nhaaaa

Trần Thùy Linh
1 tháng 11 2020 lúc 20:06

- Phải có đảng chân chính lãnh đạo

- Thực hiện liên minh công nông

- Kiên quyết trấn áp kẻ thù

- Xây dựng nước của dân, do dân, vì dân

Chúc bạn học tốt cho mk 1 tick nha(nếu đúng)!!!!!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN