Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Tr Ty

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH và BK cắt nhau tại I. Chứng minh HK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AI.

Trịnh Mai Phương
Trịnh Mai Phương 1 tháng 11 2020 lúc 15:49

Bạn tham khảo:https://khoahoc.vietjack.com/question/523932/cho-tam-giac-can-abc-tai-a-duong-cao-ah-va-bk-cat-nhau-tai-i

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN