Chu Quyen Nhan
6 tháng 9 2017 lúc 17:37

người thứ hai đi lúc :

6 + 1= 7 ( giờ )

vậy thời gian người 1 đi tới B là :

10 - 6 = 4 ( giờ )

thời gian người 2 đi tới B là :

10 - 7 = 3 ( giờ )

vậy người 2 nhanh hơn 

1 giờ người 1 đi được 1/4 quãng đường ; 1 giờ người 2 đi được 1/3 quãng đường

người 2 1 giờ nhanh hơn người 1 :

1/3 - 1/4 = 1/4( quãng đường )

Bình luận (0)
Đoàn Thị Ngọc Ánh
2 tháng 1 lúc 10:18

người thứ hai đi được là  6jtjfghqnjtqutnij

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN