Chương I- Cơ học

Nguyễn Thư

khi nói đến vận tốc của các phương tiện gia thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay... ngừ ta nói đến :

A vận tốc tức thời

B vận tốc trung bình

C vận tốc lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó

D vận tốc nhỏ nhất có thể đạt được của phương tiện đó

Nguyễn Thanh Hải
1 tháng 11 2020 lúc 15:20

B.vận tốc trung bình

Nhớ tick cho mình nha!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN