Bài 1 : Dân số

meme Lai

Nhận xét :lượng mưa của Hà Nội :tập bản đồ t8-9

-những tháng mưa nhiều?

-những tháng mưa ít?

-lượng mưa trung bình năm?

Kết luận :Hà Nội thuộc kiểu môi trường gì?

Giúp mình với, please!!!!!!!

meme Lai
1 tháng 11 2020 lúc 8:32

Lớp 7ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN