Bài 1 : Dân số

meme Lai

Nhận xét: nhiệt độ của Hà Nội: Tập bản đồ t8-9

-nhiệt độ tháng cao nhất?

-nhiệt độ tháng thấp nhất?

-biên độ nhiệt năm?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN