Violympic toán 8

Easylove

Tìm nghiệm nguyên của phương trình \(3x^2y+5xy-8y-x^2-10x=4\)

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
3 tháng 11 2020 lúc 16:57

\(\Leftrightarrow y\left(3x^2+5x-8\right)-\left(x^2+10x-11\right)=15\)

\(\Leftrightarrow y\left(x-1\right)\left(3x+8\right)-\left(x-1\right)\left(x+11\right)=15\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(3xy+8y-x-11\right)=15\)

Pt ước số cơ bản, bạn tự giải

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN