vũ tiền châu
5 tháng 9 2017 lúc 20:04

Áp dụng BĐT svác sơ ta có \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{a+b+c}=\frac{9}{3}=3\) (ĐPCM)

dấu = xảy ra <=> a=b=c=1

Bình luận (0)
Tran Trong Anh
5 tháng 9 2017 lúc 20:34

làm xong rồi mới trả lời

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN