Văn bản ngữ văn 9

Hiếu Phạm

Hình ảnh Lục Vân Tiên một mình đánh tan bọn cướp cứu người thể hiện tư tưởng gì chủ đề gì của tác phẩm ?

(Mình đang cần gấpvào hôm nay)

Trịnh Mai Phương
30 tháng 10 2020 lúc 15:05

Hình ảnh Lục Vân Tiên một mình đánh tan bọn cướp cứu người thể hiện tư tưởng gì chủ đề gì của tác phẩm ?

Lục Vân tiên- nhân vật chính- hơn ai hết hiểu rõ nét lí tưởng của người anh hùng.Nhân vật Lục Vân Tiên được làm rộ hai nét tính cách nối bật : phẩm chất người anh hùng mạnh mẽ và một nho sinh “chính trực, điềm đạm, đường hoàng”.Chính là tiêu biểu cho tư tưởng sống đạo đức cao đẹp của nhân dân ta lúc bấy giờ. Thể hiện chủ nghĩa nhân đạo, sẵn sàng ra tay giúp đỡ mọi người tấm lòng vì nghĩa quên thân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN