Bài 3 : Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Nguyễn Ngọc Bảo Thy

tìm hiểu xem ng dân hiện nay sống trong những loại nhà thế nào? (Vd: Các nc phát triển như Nhật, Mỹ, Anh, Pháp,.... thì ng dân chủ yếu sống trong các nhà cao tầng chọc trời, các nc miền núi họ sống trong lều trại giống kiểu dân du mục á, sống trên các đồng cỏ, thảo nguyên, r bên cạnh đó nhiều ng vô gia cư sống ở khu ổ chuột, dưới gầm cầm, r ở các nc nghèo khu vực châu Phi thì sao.... Ngoài ra, các dân tộc thiểu số họ còn sống trong rừng nữa, sống theo kiểu bộ lạc á....) Đó m tìm hiểu những loại hình cư trú, những loại nhà ở của chúng ta hiện nay! Nhớ tìm số liệu thống kê nha, vd tỉ lệ số ng sống ở nhà cao tầng ở Việt Nam,.... r các tỉ lệ khác. R nhận xét là dù hiện nay có 1 số ngôi nhà hiện đại nhưng nhìn chung con ng vẫn phải làm việc nhà. Nhớ là chú trọng vô cái SỐ LIỆU THỐNG KÊ Ở VIỆT NAM nha!


Các câu hỏi tương tự
Dương Ngọc Nhi

Trình bày sự phân bố dân cư nước ta?

GIẢI

Nước ta là một nước có dân số đông,tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao . Vì vậy làm cho sự phân bố dân cư ở nước ta không đồng đều và hợp lý. Cụ thể là :

- Dân số nước ta phân bố không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi

+ Hiện nay , 80% dân số cả nước tập trung ở đồng bằng, 20% sống ở miền núi. Năm 2003 , mật độ dân số ở ĐBSH là 1192 ng/km², ĐBSCL là 1000 ng/km² còn mật độ dân số ở các tỉnh miền núi là 30 ng/km²

- Dân số nước ta phân bố không đồng đều giữa thành thị và nông thôn

+ Ở thành thị chiếm 26% dân số cả nước, tập trung đông ở các thành phố lớn như Hà Nội là 2431 ng/km² và tp.HCM là 1984 ng/km²

+ Ở nông thôn chiếm 74% dân số cả nước , dân cư tập trung thưa thớt như vùng nông thôn ở ĐBSCL là 300 ng/km²

- Dân cư ở nước ta phân bố không đồng đều trong nội bộ mỗi vùng, mỗi tỉnh, mỗi huyện, tại các địa phương và phân bố theo quy luật sau: những vùng tập trung đông dân cư là những vung gần các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, gần đường giao thông, gần những nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, nguồn nước phong phú,.......Còn như nơi thưa dân vì không có điều kiện như vậy.

- Dân số nước ta hiện nay phân bố không đồng đều giữa các vùng đồng bằng với nhau, giữa các vùng miền núi trung du với nhau

+ Mật độ dân số ở ĐBSH cao gấp 2,8 lần so với ĐBSCL . Mật độ dân số ở ĐB cao hơn vùng TB

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN