CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Nguyễn Thư

nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hảy cho biết:

a/Tên và KHHH của A

b/số e của A

c/nguyên tử A nặng gấp bao nhiu lần nguyên tử H và O

Nguyễn Thị Loan
29 tháng 10 2020 lúc 20:55

a, A là lưu huỳnh.KHHH là S

b, Vì p=e nên =>e=16

c,\(\frac{M_S}{M^{ }_H}\)=\(\frac{32}{1}\)=32

\(\frac{M_S}{M_O}\)=\(\frac{32}{16}\)=2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN