kudo shinichi
5 tháng 9 2017 lúc 9:45

A=2^2016+3^2017

A=2^(4.504)+3^(4.504+1)

A=2^(4.504)+3^(4.504)+3^1

A= (...6)+(...1)+(...3)

A= (...0)

vậy chữ số tận cùng cua A là 0

bạn ơi (...3) đọc là chữ số tận cùng của 3

mình chắc chắn 100% là đúng. bài nay bạn học toán nâng cao lớp 6 dạng tìm 1 chữ số tận cùng là biết. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN