Căn bậc hai. Căn bậc ba

Thiếu Niên Thần Thánh

Giải phương trình

\(\sqrt{x}+\sqrt{3x-2}=x^2+1\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 29 tháng 10 2020 lúc 22:32

ĐKXĐ: \(x\ge\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2-2\sqrt{x}-2\sqrt{3x-2}=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-4x+2+\left(x+1-2\sqrt{x}\right)+\left(3x-1-2\sqrt{3x-2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2\left(x-1\right)^2+\frac{\left(x-1\right)^2}{x+1+2\sqrt{x}}+\frac{9\left(x-1\right)^2}{3x-1+2\sqrt{3x-2}}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(2+\frac{1}{x+1+2\sqrt{x}}+\frac{9}{3x-1+2\sqrt{3x-2}}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN