_ɦყυ_
3 tháng 9 2017 lúc 23:30

Xin lỗi,mik biết làm câu b rùi.

Ta có:A=2010*2010=2010*(2004+6)=2010*2004+2010*6.

         B=2004*2016=2004*(2010+6)=2004*2010+2004*6.

Vì 2010*6>2004*6

=>2010*2004+2010*6>2004*2010+2004*6.

Hay A>B.

Bình luận (0)
_ɦყυ_
3 tháng 9 2017 lúc 23:22

a)Ta có:(x + 1) + (x + 2) + (x +3) +...+ (x + 100) = 5750

=>(x+x+x+....+x)+(1+2+3+...+100) = 5750

=>  100*x+101*50=5750

=>100*x+5050=5750

=>100*x=5750-5050

=>100*x=700

=>x=7.

Vậy x=7.

b)Xin lỗi vì mik ko biết làm nha.

Bình luận (0)
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO
4 tháng 9 2017 lúc 5:44

Bài 1 :Tìm x:

(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + .... + (x + 100) = 5750

=> 100x + (1 + 2 + 3 + ... + 100) = 5750

=> 100x + 5050 = 5750

=> 100x = 5750 - 5050

=> 100x = 700

=> x = 700 : 100

=> x = 7 

Bài 2: 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN