Bài 5. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

meme Lai

Chiếu 1 tia sáng SI lên một gương phẳng nằm ngang, sao cho tia tới hợp với pháp tuyến góc 45độ

a) vẽ tia phản xạ

b) tính số đo góc phản xạ

Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
29 tháng 10 2020 lúc 21:38

a)

Hỏi đáp Vật lý

b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, ta có: \(i=i'=45^o\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN