Bài 5. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

meme Lai

Ngày 21 tháng 6 năm 2020, nhật thực 1 phần đã xảy ra tại Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh nhật thực bắt đầu lúc 13giờ 37phút, bắt đầu cực đại lúc 15 giờ 05phút, kết thúc lúc 16 giờ 18phút. Em hãy cho biết

a)điều kiện xảy ra nhật thực là gì?

b) hiện tượng thiên nhiên này ứng dụng định luật nào mà em đã học? Trình bày định luật đó?

Please, giúp mình với


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN