Bài 5. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

meme Lai

Cho 1 vật cao 10cm lần lượt đứng trước gương G1 và gương G2 ta thu đc các ảnh lần lượt như sau: ảnh thứ nhất qua gương G1 cao 10cm; ảnh thứ hai qua gương G2 cao 8cm

a)em hãy cho biết G1,G2 thuộc loại gương nào?

b) nếu muốn dùng làm gương chiếu hậu theo em nên chọn gương nào? Vì sao?

Làm ơn giúp mình với, mk cần gấp để KT ạ, please!!!!!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN