kudo shinichi
3 tháng 9 2017 lúc 20:25

15.2.6=15.3.4=5.3.12

4.4.9=8.18=8.2.9

dễ ợt. bạn chỉ cần phân tích hoạc tính các thừa số trong tích mà thôi.

VD: 4.4.9=8.18 vì 8.18=4.2.9.2=4.4.9

Bình luận (0)
Trần Đức Duy
3 tháng 9 2017 lúc 20:20

éo biết

Bình luận (0)
bui manh huy
3 tháng 9 2017 lúc 20:22

ôi thanh niên

Bình luận (0)
phát kaka
3 tháng 9 2017 lúc 20:24

lấy may tính ra mà tính 

Bình luận (0)
Inuyasa
3 tháng 9 2017 lúc 20:28

15×2×6=15×3×4

ta thấy : 15=15     ;      2×6=3×4 ( vì đều bằng 12 )

4×4×9=8×2×9

ta thấy : 9=9   ;    4×4=8×2 ( vì đều bằng 16 )

5×3×12=15×3×4

ta thấy : 5×3=15   ;    12=3×4

8×18=8×2×9

ta thấy : 8=8     ;    18=9×2

vậy : 15×2×6=15×3×4

         4×4×8=8×2×9=8×18

         5×3×12=15×3×4

Bình luận (0)
nguyen thi linh
3 tháng 9 2017 lúc 20:33

15.2.6=5.3.12=15.3.4 ; 4.4.9=8.18=8.2.9

Bình luận (0)
DORAPAN
3 tháng 9 2017 lúc 20:37

\(15.2.6=15.3.4=5.3.12\)

\(4.4.9=8.18=8.2.9\)

Bình luận (0)
Tran Thi Mai Anh
6 tháng 9 2017 lúc 10:17

15.2.6 = 15.3.4 = 15.3.123     ,  4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Bình luận (0)
Phan Thi Anh Mai
11 tháng 9 2017 lúc 18:09

15.2.6=5.3.12=15.3.4

8.18=8.2.9

phép 4.4.9 khong bang phep nao het

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích.

15.2.6;     4.4.9;     5.3.12;     8.18;     15.3.4;     8.2.9

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN