Ôn tập lịch sử lớp 8

Nguyễn Thư

vì sao ANh mất dần vị trí độc quyền về công nghiệp

Phương Dung
Thượng tá -
29 tháng 10 2020 lúc 12:31

nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc trang thết bị dần dần trở nên lạc hậu. giai cấp tư sản anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN