Violympic toán 9

Easylove

Giải pt \(3x^2-2x+2-4\sqrt{x^3-1}=0\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN