Angel of darkness
3 tháng 9 2017 lúc 17:33

Hình thì bn tự vẽ nha 

a] Chiều cao AH là :

27 x 2 : 9 = 6 ( cm )

b] Xét tam giác ABC và DBC :

+] Chung chiều cao hạ từ hạ từ B xuống D

+] Đáy dc bằng 1/2 đáy AC

=> Suy ra tam giác DBC bằng 1/2 tam giác ABC 

S tam giác DBC là :

27 : 2 = 13.5 ( cm2 )

Chiều cao DK là :

13.5 x 2 : 9 = 3 ( cm )

Đáp số : a] 6 cm 

              b] 3 cm

Tk cho mk nha 

Ai tk kb luôn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN