nguyển văn hải
3 tháng 9 2017 lúc 11:05

Ký hiệu (abcd) là số tự nhiên có 4 chữ số. (abcd) + (abc) + (ab) + (a) = 1111.a + 111.b + 11.c + d Vậy 1111.a + 111.b + 11.c + d = 4321 + Nếu a < 3 => 111.b + 11.c + d > 2098 (vô lý vì b, c, d < 10) + Nếu a > 3 => vế trái > 4321 Vậy a = 3 => 111.b + 11.c + d = 988 + Nếu b < 8 => 11.c + d > 210 (vô lý vì c, d < 10) + Nếu b > 8 => vế trái > 988 Vậy b = 8 => 11.c + d = 100 + Nếu c < 9 => d > 11 (vô lý) Vậy c = 9; d = 1 => (abcd) = 3891

Bình luận (0)
Vu Van Dan
3 tháng 9 2017 lúc 11:25

Tớ giống ý kiến vs nguyễn văn hải

Ai thấy đúng thì tk nhé

Ký hiệu .....

Bình luận (0)
Đinh Chí Công
3 tháng 9 2017 lúc 11:33

Ký hiệu (abcd) là số tự nhiên có 4 chữ số.(abcd) + (abc) + (ab) + (a) = 1111.a + 111.b + 11.c + dVậy 1111.a + 111.b + 11.c + d = 4321+ Nếu a < 3 => 111.b + 11.c + d > 2098 (vô lý vì b, c, d < 10)+ Nếu a > 3 => vế trái > 4321Vậy a = 3 => 111.b + 11.c + d = 988+ Nếu b < 8 => 11.c + d > 210 (vô lý vì c, d < 10)+ Nếu b > 8 => vế trái > 988Vậy b = 8 => 11.c + d = 100+ Nếu c < 9 => d > 11 (vô lý)Vậy c = 9; d = 1=> (abcd) = 3891

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
3 tháng 9 2017 lúc 11:48

Ông bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng => Tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Hiệu số phần bằng nhau là:

      12 - 1 = 11 ( phần )

Tuổi của ông là:

     77 : 11 x 12 = 84 ( tuổi )

Tuổi của cháu là:

    84 - 77 = 7 ( tuổi )

           Đáp số : ...................

Bình luận (0)
vu thi anh
3 tháng 9 2017 lúc 12:32

Ký hiệu (abcd) là số tự nhiên có 4 chữ số. (abcd) + (abc) + (ab) + (a) = 1111.a + 111.b + 11.c + d Vậy 1111.a + 111.b + 11.c + d = 4321 + Nếu a < 3 => 111.b + 11.c + d > 2098 (vô lý vì b, c, d < 10) + Nếu a > 3 => vế trái > 4321 Vậy a = 3 => 111.b + 11.c + d = 988 + Nếu b < 8 => 11.c + d > 210 (vô lý vì c, d < 10) + Nếu b > 8 => vế trái > 988 Vậy b = 8 => 11.c + d = 100 + Nếu c < 9 => d > 11 (vô lý) Vậy c = 9; d = 1 => (abcd) = 3891

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN