Cô nàng Thiên Yết
3 tháng 9 2017 lúc 10:36

a,Chiều dài hình chữ nhật là :

        6 x 2 = 12 ( cm )

   Chu vi hình chữ nhật là :

       ( 6 + 12 ) x 2 = 36 ( cm )

   Diện tích hình chữ nhật là :

      6 x 12 = 72 ( cm2 )

b,Vì chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông là 36 cm.

Mà ta có : 9 x 4 = 36 suy ra cạnh của hình vuông là 9.

Diện tích hình vuông là :

   9 x 9 = 81 ( cm2 )

         Đ/s : a,Chu vi : 36 cm

                     Diện tích : 72 cm2

                 b, Diện tích hình vuông : 81 cm2

Bình luận (0)
Văn Diệu Trí
3 tháng 9 2017 lúc 11:25

Chiều dài của hình chữ nhật:

6*2=12 cm

a.Chu vi hình chữ nhật:

(12+6)*2=36 cm

Diện tích hình chữ nhật:

12*6=72 cm

b. Cạnh hình vuông:

36/4=9 cm

DT hình vuông:

9*9=81 cm2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN