Nguyễn Thanh Bình
3 tháng 9 2017 lúc 8:27

*công thức tính tổng 1 dãy số cách đều*: 

(số đầu + số cuối ).số số hạng : 2

* công thức tính số số hạng*

(số cuối - số đầu) : số khoảng cách + 1

Bình luận (0)
Bastkoo
3 tháng 9 2017 lúc 8:29

A=10+11+12+...+50

Số số hạng của A là :

(50-10):1+1= 41

Tổng của A là :

(50+10).41:2=1230

Vậy A = 1230

B=2+5+8+11+...+998

Số số hạng của B là :

(998-2):3+1=333

Tổng của B là :

(998+2).333:2=166500

Vậy B= 166500

Bình luận (0)
I have a crazy idea
3 tháng 9 2017 lúc 8:29

hggjg

Tính các tổng sau: 

\(A=10+11+12+..+50\)

\(\Rightarrow A=\frac{\left(50+10\right).41}{2}=1230\)

Vậy A = 1230 

\(B=2+5+8+11+...+998\)

\(\Rightarrow B=\frac{\left(998+2\right).499}{2}=248003\)

Vậy B = 248003 

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
Lê Quang Phúc
3 tháng 9 2017 lúc 8:30

A=10+11+12+...+50

Số số hạng của dãy A là:

50 - 10 + 1 = 41 ( số )

Tổng của dãy A là:

41.(50+10)/2=1230

B=2+5+8+11+...+998

Số số hạng của dãy B là:

(998 - 2) : 3 + 1 = 333 ( số )

Tổng của dãy B là:

(998 + 2) x 333 : 2 = 166500

Bình luận (0)
nguyen thi thu hoai
3 tháng 9 2017 lúc 8:30

Tổng A có số các số hạng là : ( 50 - 10 ) :1 + 1 = 41 ( số )

Tổng A = ( 10 + 50 ) .41 : 2 =1230

Tổng B có số các số hạng là : ( 998 - 2 ) : 3 + 1 = 333 ( số )

Tổng B = ( 2 + 998 ) . 333 : 2 = 166500

Bình luận (0)
Hatsune Miku
3 tháng 9 2017 lúc 8:35

A = 50 - 10 + 1 = 41 

B = (998 - 2 ) : 3 + 1 = 333

Chú ý ( Note) : nếu muốn tính tổng 1 tổng có nhiều chữ số ta lấy số đầu trừ số cuối chia 1 (hoặc không cần chia ) cộng với 1 là ra kết quả 

Còn tính các số lẻ hoặc chẵn liên tiếp từ 1 trở lên ta vẫn lấy số đầu chia số cuối đóng mở ngoặc chia khoảng cách rồi cộng với 1

Bình luận (0)
CUTE vô đối
3 tháng 9 2017 lúc 8:52

Giải:

A = 10 + 11 + 12 + ... + 50

   = ( 50 - 10 ) : 1 + 1

   =    41

B = 2 + 5 + 8 + 11 + ... +  998

   = ( 998 - 2 ) : 3 + 1

   =    333

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN