Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Dung Ngô

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm ; BC=5cm. Vẽ BH vuông góc với đường chéo AC ( H thuộc AC) a) Tính độ dài AC,BH b) Tính góc ABC và góc ACB

Louis Thương Thanh
28 tháng 10 2020 lúc 16:20
https://i.imgur.com/1O14nXQ.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN