Căn bậc hai

Hoàng Bảo Ngọc

Tính:

\(\sqrt{13-4\sqrt{3}}+\sqrt{13+4\sqrt{3}}\)

Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh 28 tháng 10 2020 lúc 16:24
https://i.imgur.com/bHPPMrS.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN