Căn bậc hai. Căn bậc ba

Trần Cửu Thiên

(\(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-x+\sqrt{x}-1}\))\(:\left(\frac{x+\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+1}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right)\)

Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh 28 tháng 10 2020 lúc 16:45
https://i.imgur.com/OFfVJRx.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN