Lê Quang Phúc
2 tháng 9 2017 lúc 17:51

1 thợ may trong 1 ngày may được:

40 : 8 = 5 ( chiếc áo )

15 thợ như thế trong 1 ngày may được:

5 x 15 = 75 ( chiếc áo )

Bình luận (0)
Inuyasa
2 tháng 9 2017 lúc 18:00

1 thợ may may trong 1 ngày được số chiếc áo là :

40:8=5 ( chiếc áo )

15 thợ may như thế may trong 1 ngày được số chiếc áo là :

15x5=75( chiếc áo )

đáp số : 75 chiếc áo

Bình luận (0)
Vũ Thị Vân Anh
2 tháng 9 2017 lúc 18:05

1 người thợ may được: 40 : 8 = 5 ( chiếc áo)

15 người thợ may được: 5*15= 75 ( chiếc áo)

Bình luận (0)
THANH THẢO CUTE
2 tháng 9 2017 lúc 18:12

75 chiếc áo nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN