Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Ngoc Huynh

Tìm GTLN và GTNN của \(y=\frac{x^3+2x^2+4x}{x^4+8x^2+16}\)

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 27 tháng 10 2020 lúc 21:25

nè ảnh chất lượng hơi thấp vs chữ tui hơi xấu thông cảm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN