Bài 1 : Dân số

Đặng Ngọc Mai

Quan sát tháp tuổi , căn cứ vào hình dáng của tháp tuổi . Ta ko thể biết đặc điểm nào sau đây ?

A.các độ tuổi dân số

B.Số lương nam và nữ

C. Số người sinh tử của một năm

D. Số người dười tuổi lao động

vũ thị thanh thương
29 tháng 10 2020 lúc 22:11

Câu C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN