Bài 3 : Quần cư, đô thị hóa

Đặng Ngọc Mai

So sánh sự khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về cách tổ chức sinh sống , mật độ dân số , lối sống , hoạt đông kinh tế .

Phương Dung
27 tháng 10 2020 lúc 13:00

Quần cư nông thôn:

Có mật độ dân số thấp.

Sống theo làng mạc, thôn xóm.

Chủ yếu là nhà sàn gắn liền với ruộng nương.

Sống theo quản hệ thị tộc (dòng máu).

Nghề chủ yếu là sản xuất nông, lâm ngư nghiệp.

Quần cư đô thị:

Có mật độ dân số cao.

Sống theo khối, phường.

Chủ yếu là nhà cao tầng, khu chung cư, biệt thự...

Sống trong một cộng đồng có luật pháp.

Nghể chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Bình luận (0)
Phương Dung
27 tháng 10 2020 lúc 13:00

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

image
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN