Violympic toán 9

Đõ Phương Thảo

cho x,y,z là các số thực dương

\(\frac{1}{x^2+yz}+\frac{1}{y^2+zx}+\frac{1}{z^2+xy}\le\frac{x+y+z}{xyz}\)

Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 26 tháng 10 2020 lúc 22:05

Áp dụng BĐT AM - GM ta có:

\(VT\le\frac{1}{2x\sqrt{yz}}+\frac{1}{2y\sqrt{zx}}+\frac{1}{2z\sqrt{xy}}=\frac{\sqrt{xy}+\sqrt{yz}+\sqrt{zx}}{2xyz}\le\frac{x+y+z}{2xyz}=VP\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN