Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Đõ Phương Thảo

tính giá trị biểu thức

\(\left(1+\frac{1}{\tan^225^o}\right)\sin^225^o+\tan55^o.\tan35^o\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN