Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 9

Phạm gia huệ

Câu 1:Hiện nay tỉ lệ sinh nước ta giảm vì sao? Câu 2:So với thiếu giới dân số nước ta thuộc loại nào? Câu 3:Sự đổi mới kinh tế thể hiện qua việc tăng mạnh tỉ trọng của nghành nào? Câu 4:Biện pháp hàng đầu trong thâm canh công nghiệp nước ta? GIẢI HỘ EM VỚI Ạ:((

Phương Dung
Phương Dung 26 tháng 10 2020 lúc 20:03

4.

Thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta. Vì:

- Chống úng, lụt trong mùa mưa bão.

- Đảm bảo nước tưới trong mùa khô.

- Cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác.

- Tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng.

=> Tạo ra được năng suất cây trồng cao và tăng sản lượng cây trồng.

Bình luận (0)
Hạ Mặc Tịch
Hạ Mặc Tịch 28 tháng 10 2020 lúc 19:00

1. tỉ lệ sinh giảm vì nước ta thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình → tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm.

2.So với thế giới dân số nước ta thuộc loại cao và tăng nhanh. Tính đến 28/10/2020 nc ta có 97 595 371 người, đứng t15 thế giới, mật độ dân số là 315 người/km2.

3. Sự đổi mới kinh tế thể hiện qua việc tăng mạnh tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN