Căn bậc hai. Căn bậc ba

Easylove

Giải pt \(x\left(x+5\right)=2\sqrt[3]{x^2+5x-2}-2\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN