Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Linh🍄
Linh🍄 25 tháng 10 2020 lúc 17:50

VD về tính bắt buộc (bài 21):

Pháp luật quy định: mọi chủ thể kinh doanh phải nộp thuế

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...