Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

meme Lai

Quan sát tập bản đồ trang 6-7, quan sát biểu đồ 'dân số thế giới từ đầu công nguyên đến năm 2016' em hãy nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến nay?

Giúp mình với ạ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN