Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Vũ Khánh Linh

Là người lao động trong tương lai, hiện nay em cần làm gì để không bị thất nghiệp

Các bạn giúp mik vs ak_ mai mk kiểm tra rồi


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN