BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Lê Thị ngọc duyên

1. Giữa khu vuc Tây Nam Á và Trung Á có điểm gì khác nhau?

MÌNH SẮP THI GIUA KÌ BÀI NÀY NÊN MONG MỌI NGƯỜI GIẢI GIÙM Ạ.

MÌNH XIN CẢM ƠN TRƯỚC Ạ.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN