𝐓𝐡𝐮𝐮 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐲
30 tháng 8 2017 lúc 20:04

Lê Minh Dương

Cộng vao cả tử số và mẫu số thì hiệu không đổi vẫn là : 

11 - 2 = 9 

Ta có sơ đồ :

Tử số : |---|---|---|---|

Mẫu số : |---|---|---|---|---|---|-9--| 

Tử số mới :

9 : ( 7 - 4 ) x 4 = 12

Số cần tìm là :

12 - 2 = 10 

Thử lại :

\(\frac{2}{11}=\frac{2+10}{11+10}=\frac{4}{7}\)

Bình luận (0)
đỗ tuệ minh
30 tháng 8 2017 lúc 20:06

hiệu 2 phân số là :11-2=9

vẽ sơ đồ bên trên 4 phần(ts mới) ,dưới 7 phần(ms mới)

hiệu số phần bằng nhau:7-4=3

giá trị 1 phần: 9/3=3

ts mới:3*4=12

số cần tìm là :12-2=10

đúng 1000%nha .vừa mới học ^^

Bình luận (0)
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình)
31 tháng 8 2017 lúc 22:04

Cộng vao cả tử số và mẫu số thì hiệu không đổi vẫn là : 

11 - 2 = 9 

Tử số mới :

9 : ( 7 - 4 ) x 4 = 12

Số cần tìm là :

12 - 2 = 10 

        Đ/s 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN