Bài 1 : Dân số

Deadman_123

Theo em dân số thế giớ sẽ là bao nhiêu vào năm 2030 :O

Phương Dung
24 tháng 10 2020 lúc 12:23

Hiện tại Liên hợp quốc dự báo dân số thế giới sẽ tăng dần lên 8,5 tỷ người vào năm 2030, lên 9,7 tỷ vào năm 2050 và 10,9 tỷ vào năm 2100

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN