Thành phần nhân văn của môi trường

tú

giả định bạn là một sinh vật dưới biển nêu cảm nhận của bạn về việc con người thải rác ra quá nhiều ra môi trường nước ? ( vứt rác bừa bãi ra môi trường nước, các nhà máy thải chất thải vào nước)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN