đỗ tuệ minh
30 tháng 8 2017 lúc 19:43

tổng ba số là :5435*3=16305

tổng số thứ nhất và số thứ 2 là :(9999-1023)=8976

số thứ ba là :16305-8976=7329

Bình luận (0)
Inuyasa
30 tháng 8 2017 lúc 19:46

tổng của 3 số đó là :

5435×3=16305

số thứ nhất là :9999

số thứ 2 là : 1023

số thứ 3 là :

16305-(1023+9999)=5283

Đ/S: 5283

Bình luận (0)
vu hai dang
30 tháng 8 2017 lúc 19:48

B1:Tổng 3 số là: 5435X3=16305

      Số thứ 3 là:16305-(9999+1023)=5283

B2:I do not know!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN