Thành phần nhân văn của môi trường

Mon lù

Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên đạt bao nhiêu %?

Kieu Diem
23 tháng 10 2020 lúc 21:37

Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hằng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 %

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN