Bài 1 : Dân số

Nguyễn Khánh Quỳnh

Để giải quyết tình trạng bùng nổ dân số, các nước kém phát triển ko sử dụng biện pháp nào?

Giúp mk vs ạ

Minh An
Minh An CTV 23 tháng 10 2020 lúc 21:36

+ Thực hiện đúng kế hoạch hóa gia đình

+ Tuyên truyền, phổ biến về lợi ích sinh ít con

+ Thực hiện chính sách dân số

Bình luận (0)
Linh🍄
Linh🍄 23 tháng 10 2020 lúc 22:33

Để giải quyết tình trạng bùng nổ dân số, các nước kém phát triển không sử dụng biện pháp là:

+ Thực hiện chính sách tăng dân số

+ Kế hoạch hóa gia đình tăng lên

+ Thu hẹp việc làm cho các hộ nghèo

+ Giữ nguyên tình trạng kinh tế thấp

+ Không cho cải cách đời sống của nhân dân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN