§3. HÀM SỐ BẬC HAI

Easylove

tìm m để phương trình \(x^2-\left(2m-3\right)x+3m-m^2\) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn \(1< x_1< x_2< 6\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN